Scholing Wondzorg – groep 5

In het kader van het project Basiswondzorg in de huisartsenpraktijk biedt Huisartsen Eemland dit najaar een aantal scholingen aan voor zorgverleners uit de huisartsenpraktijk met het aandachtsgebied wondzorg. Het doel van dit project is het leveren van doelmatige en kwalitatief goede basiswondzorg in de regio, in samenwerking met de ketenpartners in de 1ste, 2e en 3e lijnszorg.

Met deze scholingen, die ontwikkeld zijn samen met Ontplooi, willen we de deskundigheid in de huisartsenpraktijk op het gebied van wondzorg vergroten. De scholingen zijn voor in elk geval één huisarts per praktijk (voor bepalen diagnostiek) met daarbij een zorgprofessional uit de praktijk, zoals een doktersassistente, SOH, POH of VS (voor de verzorging van de wond). Deelname is gratis.

De scholingen bestaan uit drie dagdelen waarin de volgende onderwerpen in meer of mindere mate aan bod komen:

 • Anatomie en fysiologie / opbouw en functie van de huid
 • Definitie van een wond
 • De verschillende soorten wonden
 • Fasen van wondgenezing en belemmerende factoren
 • Classificeren van de wond
 • Objectief beoordelen/rapporteren en behandelplan
 • Producten en productkeus
 • Chirurgische en traumatische wonden
 • Brandwonden
 • Oncologische ulcera en dermatologie
 • Korte introductie op Ulcus Cruris en Diabetische Voet
 • Enkel/Arm-index
 • Compressietherapie
 • Casuïstiekbespreking en oefenen

Leerdoelen:
Na het volgen van de scholing zijn per praktijk twee aandachtsvelders, waarvan één huisarts, voldoende geschoold om basis wondzorg in de huisartsenpraktijk te verrichten.

Datum groep 5:
Woensdag 24 januari van 09.00 – 17.00 uur (deel 1 en 2)
Dinsdag 13 februari van 12.00 – 17.00 uur (deel 3)

Locatie:
Huisartsen Eemland, Basicweg 12C, 3821 BR Amersfoort

Aantal beschikbare plaatsen:
Maximaal 15 deelnemers per groep

Docent(en):
Van Ontplooi, o.a. Jacobine Melis.

Doelgroep(en):
Per huisartsenpraktijk één huisarts en een assistent of Praktijkondersteuner.

Kosten:
Gratis

Afmeldkosten bij gratis scholing:
Bij verzuim of afmelding binnen twee werkdagen voor aanvang van de scholing worden kosten in rekening gebracht: voor de huisarts 50 euro en voor de POH 25 euro.

Accreditatie:
ABC1 van de KNMG 11 punten, V&VN en NVvPO 12 punten en Kabiz 11,5 punt.

24/01/2024 09:00 - 17:00
Huisartsen Eemland, Basicweg 12C, Amersfoort
Assistenten, Huisartsen,
Kosten: Zie tekst
Accreditatie: Zie tekst

Sorry. Dit formulier accepteert geen nieuwe inzendingen meer.