Opfriscursus spirometrie (e-learning)

Je volgt deze training in je eigen tijd

Deze opfriscursus spirometrie gaat in op de basisprincipes van spirometrie verrichten en beoordelen. Een goede manier om je kennis op te frissen nu de spirometrie in de huisartsenpraktijk na corona weer opgestart wordt.

Leerdoelen:

– De deelnemer heeft basiskennis over spirometrie en geforceerde expiratoire manoeuvres.
– De deelnemer kent de meest voorkomende spirometrie parameters en de relatie met de volume-tijd (VT) en flow-volume (FV) curve: PEF (peak expiratory flow), FVC (forced vital capacity), FEV1 (een seconde waarde) en FEV1/FVC ratio
– De deelnemer kent de relatie tussen de volume-tijd en flow-volume curve
– De deelnemer kent de aandachtspunten bij het goed uitvoeren van een spirometrieonderzoek, inclusief instructie van de patiënt en goede uitvoering van de blaaspogingen (o.a. maximale inzet, houding)
– De deelnemer weet hoe een reversibiliteitstest wordt uitgevoerd.
– De deelnemer kent de begrippen; obstructie, restrictie en reversibiliteit.
– De deelnemer kan kenmerken van een normale, restrictieve en obstructieve curve in zowel VT-curve als FV-curve
– De deelnemer kent het belang van longfunctie-referentiewaarden en de factoren die de longfunctie-referentiewaarden beïnvloeden.
– De deelnemer weet wat een Z-score en LLN is en hoe deze te gebruiken in de interpretatie van spirometrie
– De deelnemer heeft basiskennis van het ROER-formulier

LET OP: Deze e-learning telt niet mee voor je herregistratie Caspir!!

Duur scholing: + 1 uur

Doelgroep: POH-somatiek

Niveau: basis

Kosten: gratis

Accreditatie: ABC1 van de KNMG, de V&VN en de NVvPO 1 punt.

01/02/2023 00:00 - 00:00
Online
POH-S,
Kosten: gratis
Accreditatie: ja